Suomalaisen jäsenkorjauksen kehittäjä ja pääkouluttaja Jari Sipilä

Jari Sipilä yli 20 vuotta suomalaisen jäsenkorjauksen koulutusta. 


Tänä vuonna tulee kuluneeksi 23 vuotta, kun aloitin ensimmäisen jäsenkorjaajakoulutuksen.  Koulutuspaikkana oli Virpiniemen liikuntaopisto vuonna 1996.   

Olen kokemusiältä vanhin koulutetuista jäsenkorjaajista Oulun seudulla. Hoitotavan kehitys alkoi v. 1994 ja loin jäsenkorjauksen menetelmän nimeltä: Suomalainen jäsenkorjaus.

 Nykyään sitä kutsutaan Aito suomalainen jäsenkorjaus, menetelmä on kehittynyt käytännön työssä, siksi se on aito.

Hyvin nopeasti menetelmästä tuli omansa erilaisine tekniikoineen ja uusine löytöineen, mitä jäsenkorjauksessa ei ole koskaan aiemmin ollut. Menetelmän nimi tulee suomalaisuudesta ja sen aitoudesta. Se ei ole kopio mistään. Se ei ole syntynyt riidoista, kuten jotkin menetelmät ovat. Se on syntynyt halusta auttaa lähimmäistä, uteliaisuudesta, kokeiluista, ilosta onnistuneissa hoidoissa, nöyryydestä mahdottomuuden edessä ja kysymyksistä, joihin ei ole ollut vastausta. 


Omat kokemukseni jäsenkorjauksesta sain jo lapsuudessani, kun olkapäät menivät sijoiltaan kahdesti kumpikin, ja kansanparantaja Väinö Hakala laittoi ne paikoilleen. Viimeisin kerta kirpaisi oikein kunnolla, mutta se oli kerralla hoidettu. Isäni matkassa olin useat kerrat, kun hän käytti oppilaitaan korjauksessa. Hakala oli ennestään tuttu jo isovanhemmilleni Ylivieskasta (Kontion sukua, johon kaikki kuulumme). Nuoruudessani myös kansan suosima lääkäri Turusen Jussi korjasi selkääni. 

Aluksi sain opetusta jäsenkorjaajaksi vuosina 1992-1994 parantajilta Keski-Pohjanmaalla.Siihen aikaan ei ollut vielä erillisiä menetelmiä, oli vain jäsenkorjaajia. Silloinen jäsenkorjaus näytti toimivalta, koska siihen vaikutti parantajien persoonat, paikallinen kulttuuri ja pitkä kokemus, mutta erityisesti paikallisuus ja suppea ammattivaivojen määrä. Jo senkin vuoksi se ei toiminut sellaisenaan Oulun seudulla, täällä ammattien kirjo on suuri ja täysin erilainen perussairauksien määrä, johon jäsenkorjaus piti sovittaa toimivaksi. Ymmärsin, että jäsenkorjausta on kehitettävä nykypäivään sopivaksi. Ja ilman uskomuksia.

Minulla oli perusoppini, mutta ei ketään käytännön työssä neuvojaa, miten siinä hetkessä asiat hoidetaan. Löysin kuitenkin parhaat opettajat, omat asiakkaani, moni heistä sairaalassa arkityössään. Sairaanhoitotyö on selälle rasittavaa, joten " selkämateriaalia "  on riittänyt. Toinen merkittävä selkä ja niska-hartiavaivojen asiakasryhmä on tietokone- ja toimistotyötä tekevät, sitten tehdastyöt, rakennustyöt ja urheilijat.  

Uskomusten vai järkevyyden tie?

Eräs oppimani uskomus, kuten se että jalkojen erimittaisuus olisi selkävaivojen syy ei pidä paikkaansa ollenkaan. Vielä vähemmän pitää paikkansa uskomus, että jäsenkorjaaja voisi korjata jalat samanmittaisiksi, sehän ei mitenkään voi olla totta, koska ihmisen keho on toispuoleinen ja jalat ovat luonnostaan erimittaiset. 

Sama toispuoleisuus koskee lantion ja lantiokorin kallistumaa, se on aina johonkin suuntaan terveenäkin vinossa. Lantion kallistuma ei tee kenestäkään selkävaivaista. Yksinkertaisesti ei ole olemassa selkää, joka olisi täysin suorassa. Kaipasin tarkkuutta ja täsmällisyyttä työhöni, siinä  kehittyi  tapa vertailla.  Vertailu antaa oikean tuloksen, on vain uskallettava tehdä se. Vertailu lähtötilanteesta ja lopuksi.  

Aito suomalainen jäsenkorjaus:   #aitosuomalainenjäsenkorjaus

Vuosikymmenten aikana olen tavannut useita parantajia, jotka ovat ajatuksillaan vaikuttaneet suomalaisen jäsenkorjausmenetelmän hoitotapoihin. Rehellisyys katsoa, kuten asia on, on yksi parhaimpia asioita heiltä.

Mitä kehitettyjä asioita aito suomalainen jäsenkorjaus sisältää, joita ei ole aiemmin ollut?

Tässä aluksi kymmenen: 

1. Ensimmäisenä on tietenkin oikea koulu, Suomen Jäsenkorjaajakoulu.

2. Jäsenkorjauksen ensimmäiset hoitosäännöt.

3. Jalan virheasento, joka muuttaa jalan mekaanista pituutta ja aiheuttaa lantiokorin kallistuman

ja tämän korjaus.

4. Fasettilukkojen aukaisuun Kierto-Pyöritys-tekniikka.

5. Selän liikehoitoon nikamien Kierto-Rullaus-tekniikka.

6. Maan ensimmäiset tuoksuttomat hoitotilat ja koulutukset.

7. Unen laadun huomioiminen hoitamisessa.

8. Löydöt: 3 asentovirhettä, jotka yhteydessä noidannuoleen.

9. Täsmälliset heijastekipujen hoitopaikat.

10. Tarkka alkututkimus hoidossa ja testaus sekä muutosten tarkistus lopuksi.  

Koulutuksen kehittyminen:  

Järjestin ensimmäisen jäsenkorjauskurssin jo vuonna 1996. Seuraavana vuonna 1997 sain luvan aloittaa ja valtion tukeman Suomen oloissa ensimmäisenä jäsenkorjaajan oppisopimuskoulutuksen.  2005 julkaisin ensimmäisen heijastekipujen kartan ja täsmälliset tavat hoitaa ne.
Vuonna 2011 Suomen jäsenkorjaajakoulu, sekin pioneerityönä ensimmäisenä vain jäsenkorjaajiin erikoistuneena kouluna koko maassa.
Ammatilliselle koulutukselle on selkeästi tarvetta. Suomen Jäsenkorjaajakoulun tarkoituksena on ylläpitää ja edistää tätä suomalaista hoitotapaa ja vaalia sitä arvomaailmaa, joka luonnostaan on osa parantajan elämää. Säilyttää, opettaa ja lisätä tietoutta tästä hyvin toimivasta hoitotavasta, minun mielestäni parhaasta. #jäsenkorjaus
Comments