Oppilaalle

Opetus tapahtuu osaksi käytännössä asiakastapausten kanssa. Parantajat ovat kautta aikain kouluttaneet taitonsa perijät näin.

Koulutus etenee portaittain sopivin askelin tiedon ja taidon suhteen, yksinkertaisesta vaativampaan osaan. Määritelmät eri asioille antavat niille rajat ja tekevät niistä ymmärrettäviä.

Usein oppilaalle tulee valtava tiedonnälkä, joka on normaalia, mutta esimerkiksi nilkan asentovirheiden ymmärtäminen tapahtuu harjaantumisen kautta. On hankittava herkkyyttä sormiin ja anatomista tietoa.

Yksinkertaiset asiat toimivat ja monimutkaisissa on ongelmia, siksi ne ovatkin muuttuneet monimutkaisiksi.

Koulutukseen voit ilmoittautua s-postiin, kerro nimesi, yhteystiedot, terveydentila ja lyhyt kuvaus koulutuksestasi.

Sähköposti on: info@jasenkorjaajakoulu.com