Suomalaisen jäsenkorjauksen hoitofilosofia

Suomalaisessa jäsenkorjausmenetelmässä ajatus ihmisestä on fyysinen ja henkinen kokonaisuus. Jokainen henkilö on kehon muodoltaan, ryhdiltään, tunteiltaan ja tuntemuksiltaan erilainen.

Keho ei ole mikään standardi, se on kiistattomasti toispuoleinen. Suomalainen jäsenkorjaus ei perustu samankaltaisuuksiin, kuten samanmittaisiin jalkoihin, koska niitä ei ole olemassa. Menetelmä keskittyy löytämään eroavaisuudet nivelten liikeradoissa ja poistamaan niistä liikerataestoisuudet, eli palauttamaan nivelten luonnolliseen liikelaajuuden, kuten se terveenä oli.

"Suomalaisen jäsenkorjauksen ydin on saavuttaa jokaiselle nivelelle vapaa liike omaa yksilöllistä liikerataansa ja liikeakseliaan pitkin jolloin lihakset ja hermosto sekä verenkierto voivat toimia tasapainoisesti eikä kivulle ole syytä ". #jäsenkorjaus

( Suomalaisen jäsenkorjauksen hoitomääritelmä, koulutuskansio, tekijänoikeudet Suomen Jäsenkorjaajakoulu 2011).