Mitä on suomalainen jäsenkorjaus

Suomalainen jäsenkorjaus on liikehoidon ja hieronnan hoitomuoto, selän, nivelten, lihas-sekä jännevaivojen mobilisaatiohoitomenetelmä.

Suomalaisen jäsenkorjausmenetelmän opettamiseen on oikea koulu, Suomen Jäsenkorjaajakoulu, ainoa koko maassa.

Menetelmä on myös ainoa jäsenkorjauksen menetelmistä, joka sisältää hoitosäännöt.

Lue hoitosäännöt täältä https://sites.google.com/a/jasenkorjaajakoulu.com/test1/hoitosaeaennoet

Menetelmällä vapautetaan nivelet liikerataestoisuuksista, korjataan nivelten virheasentoja jolloin lihakset, hermosto sekä verenkierto voivat toimia tasapainoisesti eikä kivulle ole syytä.

Suomalainen jäsenkorjaus sisältää otteiltaan hieronnan, venytykset ja nivelten liikehoidon ikivanhat tekniikat. Se sisältää näiltä osin myös kehittyneimmät jäsenkorjaustavat ja on siten kehittynein versio suomalaisesta selän ja nivelten hoitotavasta. Hoitomenetelmänä se on nopeampi ja sovellettu nykyajan kiireisen ihmisen tarpeisiin ottaen huomioon lääketieteelliset näkemykset, tutkimukset, asiakkaan ohjauksen ja yhteistyön muun terveydenhuollon kanssa anatomisen käytännön tiedon ja taidon sekä tautiopin mukaisesti.

Meillä Suomessa on myös huippuosaamista sairaanhoidossa, on paljon tietoa, jota saadaan uusilla tutkimusmenetelmillä yhä tarkemmin. Me Suomen Jäsenkorjaajakoulussa opettelemme käyttämään tätä tietoa, koska tälloin jäsenkorjaajan on varmempi ja helpompi tehdä työtään.

Kehittynein jäsenkorjauksen menetelmä tarkoittaa myös uusien työtapojen ja niissä syntyneiden tuki- ja liikuntaelinvaivojen huomioimista. Monet työtavat ovat muuttuneet paljon ja muuttuvat koko ajan. Esim. kirvesmies käyttää vasaran tilalla painenaulainta, mutta cyproc-levyjen nostot aiheuttavat edelleen selän revähdyksiä. Tietokonetyöskentely luo aivan omat sairautensa niska- ja käsivaivoineen, ja näissä jäsenkorjaaja voi auttaa monin tavoin.

Miksi nimi Aito suomalainen jäsenkorjaus?

Suomalainen jäsenkorjausmenetelmä on aidosti suomalainen. Suomessa syntynyt ja kehittynyt käytännön tuloksista työssä. Suoria ratkaisuja eikä mikään hoitojen sekoitusta. Menetelmällä hoidetaan ihmistä kokonaisuutena. Suomalainen jäsenkorjaus itsessään on äärimmäisen hyvin toimiva hoito tuki- ja liikuntaelinvaivoissa.

Opetuksesta:

Suomalaisen jäsenkorjausmenetelmän opetuksessa vaativat asiat yksinkertaistetaan ensin. Taitojen ja kokemuksen myötä laajojen asiayhteyksin ymmärtäminen on helpompaa. Yksinkertaiset asiat, kuten tiedetään, ovat parhaita. Ilman määritelmää mikä mikin on nekin tahtovat muuttua monimutkaisiksi.

Suomalaisessa jäsenkorjaajakoulutuksessa annetaan määritelmät eri tiloille, kuten nyrjähdys, sijoiltaanmeno, osittainen sijoiltaanmeno, fasettilukko jne.. Esimerkkinä yksinkertainen määritelmä selkärangasta: Selkärangan muodostaa 26 lyhyttä ja epäsäännöllistä luuta. Niitä sanotaan nikamiksi. (lähde Palmen-Wilksman Terveysoppi 1923). Epäsäännöllisyyden vuoksi on siis turhaa etsiä selkää, joka on täysin suorassa tai olisi lihaksistoltaan samanlainen molemmin puolin.

Sama koskee lantion kallistumaa ja SI-niveliä. Nikamille, välilevyille ja niiden toiminnalle on omat määritelmänsä. Määritelmät selkeyttävät asioita ja antavat suunnan oikeisiin päämääriin. Kivuton, mekaanisesti niveliltään hyvin toimiva selkä on oikea päämäärä, ei sen suoruus.