Suomalaisen jäsenkorjauksen historia

Suomessa on ollut itseoppineita jäsenkorjaajia vuosisadat, oppia on siirretty kyvykkäille lähinnä oppipoika - parantaja käytännöllä.

Suomen Jäsenkorjaajakoulu on perustettu ensimmäisenä jäsenkorjaukseen erikoistuneena kouluna Suomessa, se on edelleenkin ainoa laatuaan.

Hoitomuodon nimi on Aito suomalainen jäsenkorjaus.

Koulutuksen suorittaneet käyttävät nimitystä suomalainen jäsenkorjaaja.

Suomalainen jäsenkorjausmenetelmä syntyi -90 luvun alussa.

Hoitotavan kehitys alkoi v.1994, ja ensimmäinen jäsenkorjaajakoulutus oli v.1996. Koulutuspaikkana oli Virpiniemen liikuntaopisto.

Aito suomalainen jäsenkorjaus, menetelmä on kehittynyt käytännön työssä, siksi se on aito.

Hyvin nopeasti menetelmästä tuli omansa erilaisine tekniikoineen ja uusine löytöineen, mitä jäsenkorjauksessa ei ole koskaan aiemmin ollut. Menetelmän nimi tulee suomalaisuudesta ja sen aitoudesta. Se ei ole kopio mistään. Se ei ole syntynyt riidoista, kuten jotkin menetelmät ovat. Se on syntynyt halusta auttaa lähimmäistä, uteliaisuudesta, kokeiluista, ilosta onnistuneissa hoidoissa, nöyryydestä mahdottomuuden edessä ja kysymyksistä, joihin ei ole ollut vastausta.

Uskomusten vai järkevyyden tie?

Eräs yleinen uskomus, kuten se että jalkojen erimittaisuus olisi selkävaivojen syy ei pidä paikkaansa ollenkaan. Vielä vähemmän pitää paikkansa uskomus, että jäsenkorjaaja voisi korjata jalat samanmittaisiksi, sehän ei mitenkään voi olla totta, koska ihmisen keho on toispuoleinen ja jalat ovat luonnostaan erimittaiset.

Sama toispuoleisuus koskee lantion ja lantiokorin kallistumaa, se on aina johonkin suuntaan terveenäkin vinossa. Lantion kallistuma ei tee kenestäkään selkävaivaista. Yksinkertaisesti ei ole olemassa selkää, joka olisi täysin suorassa. Selvästi tarvittiin tarkkuutta ja täsmällisyyttä työhön, siinä kehittyi tapa vertailla. Vertailu antaa oikean tuloksen, on vain uskallettava tehdä se. Vertailu lähtötilanteesta ja lopuksi.

Mitä kehitettyjä asioita aito suomalainen jäsenkorjaus sisältää, joita ei ole aiemmin ollut?

Tässä aluksi kymmenen:

1. Ensimmäisenä on tietenkin oikea koulu, Suomen Jäsenkorjaajakoulu.

2. Jäsenkorjauksen ensimmäiset hoitosäännöt.

3. Jalan virheasento, joka muuttaa jalan mekaanista pituutta ja aiheuttaa lantiokorin kallistuman

ja tämän korjaus.

4. Fasettilukkojen aukaisuun Kierto-Pyöritys-tekniikka.

5. Selän liikehoitoon nikamien Kierto-Rullaus-tekniikka.

6. Maan ensimmäiset tuoksuttomat hoitotilat ja koulutukset.

7. Unen laadun huomioiminen hoitamisessa.

8. Löydöt: 3 asentovirhettä, jotka yhteydessä noidannuoleen.

9. Täsmälliset heijastekipujen hoitopaikat.

10. Tarkka alkututkimus hoidossa ja testaus sekä muutosten tarkistus lopuksi.

Koulutuksen kehittyminen:

Ensimmäinen jäsenkorjauskoulutus jo vuonna 1996. Seuraavana vuonna 1997 lupa aloittaa ja valtion tukemana Suomen oloissa ensimmäisenä jäsenkorjaajan oppisopimuskoulutus. 2005 julkaistu ensimmäisen heijastekipujen kartta ja täsmälliset tavat hoitaa ne.

Vuonna 2011 Suomen jäsenkorjaajakoulu, sekin pioneerityönä ensimmäisenä vain jäsenkorjaajiin erikoistuneena kouluna koko maassa.

Ammatilliselle koulutukselle on selkeästi tarvetta. Suomen Jäsenkorjaajakoulun tarkoituksena on ylläpitää ja edistää tätä suomalaista hoitotapaa ja vaalia sitä arvomaailmaa, joka luonnostaan on osa parantajan elämää. Säilyttää, opettaa ja lisätä tietoutta tästä hyvin toimivasta hoitotavasta, parhaasta niistä.

#jäsenkorjaus #jäsenkorjaaja